سیستم های سرمایش شیر خام

نوین استیل: ۰۹۱۳۳۱۵۶۵۹۶

ساخت و تجهیز دامداریها به شیر سرد کن ، پکیج های پلیت کولر و آیس بانک وچیلر های سرمایشی ،مخازن نگهداری و حمل و سیستم های تبدیل شیر به محصولات لبنی اعم از ماست و... به صورت مستقیم.

نوین استیل

خراسان شمالی > ایور

۰۹۱۳۳۱۵۶۵۹۶

Email

تعداد بازدید: ۳۵۹۶

به روز رسانی: ۵ روز پیش

شناسه آگهی: ۲۹۷۰۱۰